2 miliony Polek wykluczonych cyfrowo. I niechętnych, by kupować online

fot. pexels.com

fot. pexels.com

Kto najczęściej kupuje w polskim internecie? Ludzie młodzi, między 20. a 49. rokiem życia. Starsi, a zwłaszcza starsze kobiety, znacznie rzadziej. Ale dlaczego?

Połączone siły internetowa akcji edukacyjnej Aasy Netu i Kantar Public przyniosły bardzo ciekawy raport na temat, o którym rzadko mówi się i pisze w polskim internecie. Bo ile wiemy o „Polkach wykluczonych cyfrowo”? Aasy Netu powstały w celu aktywizacji cyfrowej osób dojrzałych, przy wsparciu ludzi młodszych. Chodzi w tych działaniach o to, by zachęcić kobiety między 45. a 70. rokiem życia „do poznania tajników internetu, a także zmotywować młodsze pokolenia do czynnego wspierania w nauce swoich mam, babć, sąsiadek i przyjaciółek”.

A jest o co walczyć – jak pokazuje cytowany tutaj raport, co trzecia Polka w wieku 45-70 lat jest wykluczona cyfrowo, co znaczy mniej więcej tyle, że nie korzysta wcale z internetu lub robi to ledwie kilka razy w miesiącu, i rzadziej. I wbrew pozorom, nie jest to spowodowane wyłącznie brakiem dostępu do internetu lub odpowiednich narzędzi – komputerów, tabletów itp.

Źródło: aasynetu.pl

Źródło: aasynetu.pl

„Mamy do czynienia w pewnym sensie z sytuacją paradoksalną, w ramach której wykluczenie nie jest uwarunkowane przede wszystkim brakiem dostępu do internetu, lecz może mieć raczej charakter bariery psychologicznej” – pisze na łamach cytowanego raportu dr Bogna Bartosz z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. „Wykluczenie cyfrowe nie zawsze związane jest z brakiem komputera czy dostępu do internetu, a raczej z zakodowanymi przekonaniami, że jest to niepotrzebne lub zbyt trudne. Zmiana tych przekonań i przeciwdziałanie wykluczeniu powinno mieć charakter działań związanych z ukazaniem możliwości jakie daje internet, w obszarach ważnych dla kobiet kobiet między 45. a 70. rokiem życia.”

Rzeczywiście, 58% badanych deklaruje brak potrzeby korzystania z internetu, 26% nie potrafi obsługiwać komputera i tabletu, a 24% – nie posiada odpowiednich do tego narzędzi (czyli właśnie komputera lub innych urządzeń z dostępem do sieci). To złe wieści szczególnie dla sprzedawców i dostawców usług na rynku e-commerce, bowiem wśród najniżej ocenianych własnych kompetencji cyfrowych, aż 70% pytanych Polek na pierwszym miejscu wymienia... zakupy przez internet. Dalej (66%) sytuuje się dokonywanie płatności online oraz (59%) pisanie i odbieranie wiadomości elektronicznych.

Polki wykluczone cyfrowo_Aasynetu.png

Jest jednak pośród tych wyników też coś optymistycznego – aż 85% Polek biorących udział w badaniu twierdzi, że korzystania z sieci można się nauczyć w każdym wieku. Jest więc jeszcze nadzieja, że „wykluczone” nie znaczy wcale „nieugięte” w swej niechęci do internetu. 

„Aby zbudować wśród kobiet wykluczonych potrzebę korzystania z internetu, a co za tym idzie skłonić je do uzyskania takich umiejętności, warto odwołać się do ułatwień w komunikacji z najbliższymi. Co więcej, to najbliżsi mogą stać się nauczycielami i pomóc w przełamaniu barier, to rodzina – młodsze pokolenia – mają szansę włączyć wykluczone cyfrowo kobiety tospołeczeństwa online” - zauważa w komentarzu do raportu Urszula Krassowska, Acount Director w Kantar Public. Mamy więc co robić, prawda?

Poliż Ecommerce