Reklama online coraz mocniejsza

W 2017 roku wydatki na reklamę online wzrosną o blisko 12 procent, głównie za sprawą inwestycji w materiały wideo online oraz dzięki wzrostowi sektora e-commerce – informuje dom mediowy Zenith.

 

Zdaniem analityków pracujących nad raportem, „wzrostowi rynku reklamowego sprzyja rosnąca gospodarka – pierwszy kwartał w gospodarce pozytywnie zaskoczył wynikami, nastąpiło oczekiwane odbicie w inwestycjach, rośnie prywatna konsumpcja, kwitnie rynek pracy”.

W porównaniu z rokiem 2016, dynamika wydatków na reklamę urosła w Polsce o ponad 2%, z czego najwięcej na reklamę w internecie – aż 11,8%. W odwrocie są natomiast media tradycyjne – dzienniki i drukowane magazyny straciły w sumie ponad 30%, w odwrocie jest też radio – ten nośnik reklamy stracił w ciągu ostatniego roku 2,5% dotychczasowych wydatków. Telewizja, choć urosła tylko o 0,6%, wciąż jeśli chodzi o reklamę jest najpotężniejsza – w 2016 roku stanowiła aż 35,6% globalnych wydatków na reklamę. Co jednak ciekawe, jej dominacja w kolejnych latach będzie topnieć – autorzy badania prognozują, że w 2019 roku jej globalny wynik wynosić będzie już tylko 32,6%. Urośnie natomiast internet i mobile – w 2016 roku ten rodzaj reklamy notował wskaźnik 15,1%, za trzy lata będzie to już ponad 26% globalnych wydatków. Warto nadmienić, że we wzroście globalnych wydatków reklamowych 2016-2019 internet i mobile ma udział na poziomie 76 mld dolarów. Druga po nim telewizja może się pochwalić wynikiem niewiele przekraczającym pułap... 5 mld dolarów.

„Reklamodawcy są ostrożni, jednak jak pokazują wyniki badania, wśród kluczowych klientów z całego świata, w tym z Polski, część branż ufnie patrzy w przyszłość, spodziewając się wzrostu swojego biznesu, co i nam daje powody do optymistycznych prognoz” – twierdzi Justyna Mazur, Managing Partner w Zenith.

Kto widzi przyszłość najbardziej dla siebie różową? Przedstawiciele branży media/rozrywka (82,1% spodziewanych perspektyw wzrostu), farmacja/zdrowie (70,3%), alkohole (70%) oraz dobra luksusowe (67,6%). Najmniej – biznesy telekomunikacyjne (33,3%) oraz sprzedające żywność i napoje (48,4%).

 
 

Będziemy teraz przyglądać się z ciekawością, jak te większe inwestycje w reklamę internetową i kanał mobile przekładać się będą na realne wyniki oraz ile na tym rzeczywiście zyska branża e-commerce.

Poliż Ecommerce