Konstytucja Biznesu, czyli ulga na start

fot. unsplash.com

fot. unsplash.com

Zapowiadana już od kilku miesięcy Konstytucja Biznesu, wreszcie weszła w życie. Można już startować z nierejestrowaną działalnością gospodarczą i korzystać z ulgi na start. Kto się skusi?

 

O tzw. „pasie startowym dla młodych firm” – czyli jednym z elementów przygotowywanej przez Ministerstwo Rozwoju Konstytucji Biznesu – pisaliśmy w naszym serwisie już na początku 2018 roku. Prognozowaliśmy wtedy prawdziwą rewolucję w branży e-commerce, w końcu zapowiadany dokument miał wprowadzać możliwość zakładania firm „na próbę” i bez rejestracji działalności gospodarczej. A to przecież idealny scenariusz do uruchamiania biznesu online. Dziś już znamy wszystkie szczegóły związane z Konstytucją.

 

Jak informuje Ministerstwo Rozwoju:

Nie musisz rejestrować firmy, jeśli jesteś osobą fizyczną, a przychody z twojej działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia – w 2018 jest to 1050 zł. Nie musisz też jej rejestrować, jeżeli nie prowadziłeś wcześniej działalności albo prowadziłeś ją, ale przed 30 kwietnia 2017 roku twoja firma została wykreślona z ewidencji przedsiębiorców i od tego momentu nie rejestrowałeś jej ponownie”.

I dalej…

„Jeśli skorzystasz z przepisów o działalności nierejestrowej:
- nie musisz zgłaszać działalności w ewidencji przedsiębiorców (CEIDG), urzędzie skarbowym i GUS (nie będziesz potrzebował numerów identyfikacyjnych NIP i REGON),
- nie musisz płacić z tego tytułu składek na ubezpieczenia w ZUS i składać deklaracji ZUS,
- nie musisz płacić comiesięcznych (albo kwartalnych) zaliczek na podatek,
- nie musisz prowadzić skomplikowanej księgowości (tylko uproszczoną ewidencję sprzedaży)”.
 

Musisz natomiast przestrzegać tych samych praw konsumenta, co przedsiębiorca. Dotyczy to również reklamacji i zwrotu kupionego u ciebie towaru.

Co więcej, choć jako osoba prowadząca działalność nierejestrową, jesteś zwolniony z obowiązku wystawiania faktury, musisz to zrobić na wyraźne żądanie kupującego.

W tym przypadku będzie mogła to być faktura, która zawiera: datę wystawienia, numer bieżący, imiona i nazwiska, nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy, nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres, wykonanych usług, cenę jednostkową towaru lub usługi, kwotę należności ogółem. Przy sprzedaży nierejestrowej wystarczy, że podasz na takim dokumencie swoje imię i nazwisko.

Inny obowiązek jaki na ciebie spada, to prowadzenie uproszczonej ewidencji sprzedaży. Czyli zbiór informacji na temat transakcji w twoim sklepie, który może obejmować np. numer dowodu sprzedaży albo informacje o rodzaju transakcji. Jeśli bowiem prowadzisz działalność nierejestrową, jesteś zwolniony z VAT. Prowadzisz tylko uproszczoną ewidencję.

Jeżeli natomiast twój biznes tak szybko się rozkręci, że przekroczysz miesięczny limit przychodu (50 proc. płacy minimalnej), twoja działalność zostanie uznana za działalność gospodarczą. Wtedy masz 7 dni na zarejestrowanie działalności gospodarczej w CEIDG.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Ministerstwa Rozwoju.

 

Źródło: biznes.gov.pl

Źródło: biznes.gov.pl

 

Młodzi/nowi przedsiębiorcy też mają mieć lżej.

Zgodnie z założeniem Konstytucji Biznesu, „początkujący przedsiębiorcy będą zwolnieni ze składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy działalności. Przedsiębiorca będzie musiał zgłosić się do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych w terminie 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności, a nie w ciągu 7 dni – jak to jest obecnie. Potem będzie mógł skorzystać przez dwa lata z tzw. małego ZUS-u”.

Co jednak ważne, dzięki nowej uldze nie trzeba płacić składek ZUS na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe), ale ulga nie dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego. „Jeśli skorzystasz z ulgi, nie musisz opłacać składek na ubezpieczenia społeczne, ale masz obowiązek zarejestrować się do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacania co miesiąc składek na to ubezpieczenie. Składkę zdrowotną będziesz mógł odliczyć od podatku (nie od dochodu)” – tłumaczy Ministerstwo. Więcej o tym przeczytasz tutaj.

Potem już tylko zostanie ci wymyślić, co będziesz w sieci sprzedawać...

 

Źródło: biznes.gov.pl

Źródło: biznes.gov.pl

Poliż Ecommerce