Jeśli wysłałeś JPK…

Plik JPK_clem-onojeghuo.jpg

Samo wysłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego to nie koniec z nim przygody. Sprawdź, o czym jeszcze warto pamiętać.

 

Od stycznia 2018 r. plik JPK_VAT należy składać bez wezwania do 25. dnia po zakończeniu danego miesiąca. Nawet jeśli ktoś do tej pory rozliczał się metodą kwartalną, plik JPK_VAT musi teraz wysyłać co miesiąc – pierwszy do 25 lutego 2018 r.

 
 

Pobierz UPO!

Ale to nie koniec ważnych kwestii, o których należy pamiętać. Po wysłaniu wymaganego pliku, trzeba pobrać UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Po podpisaniu JPK_VAT danymi autoryzującymi, podatnik powinien otrzymać link do pobrania UPO na wskazany przez siebie adres e-mail.

UPO można też sprawdzić przez stronę UPO-JPK: https://mikro-jpk.mf.gov.pl/?action=SearchUpo (warto pamiętać, że UPO_JPK możesz pobrać tylko dla dokumentu, który otrzymał w systemie status „200", a także - że e-bramka JPK_VAT działa do końca 2018 roku, potem JPK_VAT autoryzowany będzie  przy użyciu profilu zaufanego - eGO - oraz kwalifikowanego podpisu elektronicznego).

 

Błędy? Skorzystaj z korekty.

Jeżeli po złożeniu JPK_VAT otrzymasz nagle – cytując za Ministerstwem Finansów – „fakturę korygującą od kontrahenta za zakupy dla firmy, wystawisz fakturę korygującą za dokonaną sprzedaż czy wystawisz klientom faktury do paragonów, z których obrót już rozliczyłeś i wykazałeś w złożonym wcześniej pliku”, nie panikuj!

W takiej sytuacji złóż korektę JPK_VAT i odpowiednio ją oznacz wedle wzoru:

jeśli pierwszy JPK_VAT został wysłany w 2017 r. (lub wcześniej) i było to tylko plik pierwotny oznaczony cyfrą 1, natomiast w 2018 r. musi zostać skorygowany na nowej strukturze, to w kolumnie „Cel złożenia" należy wpisać cyfrę 2. Kolejne korekty za ten sam okres będą oznaczane cyframi 3, 4, 5 itd. W 2017 r. przyjęto następującą zasadę oznaczania JPK_VAT: 1 – dla pierwotnego JPK_VAT, 2 – dla każdej kolejnej korekty JPK_VAT.

Jeżeli natomiast pierwszy plik został wysłany w 2018 r. – pierwotny JPK_VAT należy oznaczyć cyfrą 0, a kolejne korekty cyframi 1, 2, 3 itd. Co ważne, nie ma ograniczeń co do ilości składanych korekt.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów.

Poliż Ecommerce