Sprawdź, czy jesteś gotowy na RODO

stocksnap.io

stocksnap.io

17 pytań i jedna odpowiedź – sprawdź, czy twój e-biznes jest gotowy na nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.

 

W chwili pisania tego artykułu, na głównej stronie GIODO – Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – zegar „odliczający czas do RODO” wskazuje 227 dni, 14 godzin, 34 minuty i 24 sekundy. Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które zmienia zupełnie kwestie zbierania i przetwarzania informacji o klientach w sklepach internetowych, wchodzi w życie 18 maja 2018 roku. I, jak zapowiadają pomysłodawcy zmian w prawie, nie będzie od niego odstępstw.

Co to znaczy w praktyce?

Że jak do tej pory obowiązywały różne przepisy dotyczące ochrony danych osobywch w każdym kraju członkowskim UE, tak teraz będzie to jednolite rozporządzenie, tak samo brzmiące na terenie całej Unii Europejskiej. Co więcej, wraz z RODO wejdą w życie odstraszające kary, które wesprą egzekwowanie zgodności z nowymi przepisami.

Od maja 2018 roku bowiem, Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, ma wzmacniać prawa obywateli i zapewniać im większe bezpieczeństwo w cyberświecie.

Autorzy nowych przepisów chcą, by za nimi poszło lepsze i bardziej przejrzyste:
- prawo do uzyskania informacji na temat sposobu przetwarzania danych osobowych,

- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych,
- prawo do przeniesienia danych,
- prawo do bycia zapomnianym,
- prawo do otrzymania kopii danych,
- prawo do sprzeciwu wobec profilowania,
- prawo do dochodzenia odszkodowania w sądzie cywilnym.

 
RODO-ODO-24-co sie zmienia.png
 

Co zmienia RODO?

Ujednolica ochronę danych osobowych w całej Unii Europejskiej. Nie będzie już na tym polu rozbieżności między krajami członkowskimi.

Najważniejszą zmianą zdaje się być zasada „privacy by default” - co znaczy, że każdy projekt internetowy, który już w samym swym zamyśle wiąże się przetwarzaniem danych osobowych, musi jako swój priorytet traktować prywatność użytkownika i udostępniać o nim minimalną ilość informacji. Ewentualnego rozszerzenia zakresu danych będzie mogła dokonać sama zainteresowana osoba, której dane dotyczą – np. zmieniając ustawienia systemowe aplikacji czy serwisu, z którego korzysta.

Co więcej, jak mówi Leszek Kępka, ekspert ds. ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji współpracujący z ODO 24, „jeżeli jakaś firma będzie nas profilowała w celach marketingowych – bez względu na to czy będzie to bank, sklep czy instytucja publiczna – będziemy mogli zgłosić swój sprzeciw. Korzystanie z profilowania będzie możliwe natomiast w sytuacji, gdy przekażemy dane niezbędne do zawarcia umowy – np. w przypadku ubezpieczeń lub decyzji kredytowych”.

Ale zmian jest więcej. By się na nie odpowiednio przygotować, Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych przygotował specjalny kwestionariusz, po którego przejściu łatwiej będzie zrozumieć wszystkie nowości, które wprowadza RODO. Bo, jak GIODO podkreśla: „Od wszystkich administratorów danych domagać się będzie, by wszelkie informacje kierowane do osób, których dane dotyczą, były formułowane jasnym i prostym językiem, by były zwięzłe i zrozumiałe. Szczególnie istotne będzie to zaś wówczas, gdy informacje i komunikaty będą kierowane do dzieci, które muszą móc je bez trudu zrozumieć”.

Na stronie http://giodo.gov.pl/pl/p/aktualne-prace publikowane są systematycznie wyjaśnienia do każdego z poniższych punktów.

Sprawdz czy jestes gotowt na RODO.jpg
Poliż Ecommerce